Добредојдовте на официјалната Веб страна на сметководственото биро ВИДМАР КОМПАНИ

***Н О В О ***

РЕГИСТРАЦИЈА НА ТРГОВЦИ-ПОЕДИНЦИ, ДОО И ДООЕЛ

Основниот приод на работењето на Видмар Компани е максималната ...

Повеќе

Вам Ви е потребно ажурно и точно евидентирање на ...

Повеќе

+389 78 222 088
+389 78 821 112
+389 78 821 114

Повеќе

Кои сме ние?

banner

Нашето работење првенствено е ориентирано на градење на долгорочни деловни односи со нашите клиенти, стекнување на потполна доверба и меѓусебно разбирање на партнерска основа. Нашата посветеност кон решавање на проблемите без разлика на нивната сложеност, постојано учење и усовршување на знаењето и способностите има за цел да станеме идеален партнер за подршка и унапредување на работата на нашите клиенти.

Основниот приод на работењето на Видмар Компани е максималната одговорност кон клиентот, што овозможува не само услуга со најголем можен степен на квалитет, туку можност во Видмар Компани да се здобиете со свој постојан деловен советник.

Повеќе